Wed 02 16 2011

Last update 11:31:36 AM GMT

Вступне слово В. Сергійчука

Наприкінці ХХ століття, яке принесло світовій цивілізації величезний поступ у розвитку науково-технічного прогресу, стало зрозумілим, що політики не завжди спроможні зупинити ескалацію напружень у багатьох регіонах планети, а це призводить до кровопролиття, принижень людської гідності. А протести проти насилля виливаються в нові форми захисту своїх прав, що породжує тероризм, а відтак численні жертви невинно убієнних.

Щоб покласти цьому край, знаходити порозуміння між народами й культурами в толерантній дискусії, поважаючи думку й звичай кожного,  найвидатніші представники окремих країн євразійського простору запропонували  народам обох континентів діалог взаємної толерантності і лояльності.

У Стамбулі, де в кожному камені присутня історія багатьох націй і перехрещуються цивілізаційні процеси сучасності, в  1998 році за ініціативою  видатного письменника і громадського діяча Чингіза Айтматова створено Міжнародну громадську організацію Платформа “Діалог Євразії”, до складу якої увійшли  представники інтелектуальної еліти країн Європи й Азії. З перших днів свого існування наша організація має за мету поглиблювати порозуміння між народами, добиватися взаємодії різних релігій і культур через міжнародні конференції, круглі столи, виставки, що вже відбулися в Туреччині, Російській Федерації, Казахстані, Киргизії, Україні, Грузії та інших країнах, які об’єднуються під егідою Платформи.

Саме в такому взаємозбагаченні й мирному діалозі про насущні проблеми сучасності, коли беруться до уваги мудрі настанови таджика Мевляни, українця Сковороди і турка Гюлена, можна сподіватися на успіх діалогу. І тоді вірменин зрозуміє азербайджанця, грек – турка, росіянин – грузина …

Володимир Сергійчук

Голова Платформи “Діалог Євразії”