Fri 04 24 2015

Last update 06:57:13 AM GMT

Back Новини Платформа ДА Оголошення результатів конкурсу наукових статей «Мистецтво жити разом» (оновлено)

Оголошення результатів конкурсу наукових статей «Мистецтво жити разом» (оновлено)

konkurs

 

Згідно з попередніми умовами, в Конкурсі наукових робіт і статей «Мистецтво жити разом» передбачалась участь аспірантів та студентів магістратури вищих навчальних закладів України за такими напрямками: історія, релігія, культура, мова, суспільно-політичне та правове життя, національний склад суспільства та демографічний розвиток, соціально-економічні умови та тенденції, особистісна приналежність кожного. Після оголошення умов Конкурсу студенти бакалаврату також виявили бажання писати конкурсні роботи. Національний комітет Платформи «Діалог Євразії» підтримав цю ініціативу й вирішив прийняти до розгляду також і роботи студентів бакалаврату, виділивши для них два призові місця, а надалі передбачати повноправну участь студентів бакалаврату в Конкурсі.

На Конкурс надійшло 46 робіт із 15 вищих навчальних закладів семи міст України.

Відбір кращих конкурсних творів відбувався за  трьома категоріями учасників та базувався на таких основних вимогах: тематика, своєчасність, новизна, пізнавальність, практична цінність, форма подачі.

В роботах виявилась різноманітність тематики в межах оголошених напрямів. Одначе частина конкурсантів подали цікаві, ґрунтовні, але вузько спеціальні дослідження, які не зовсім відповідають концепції Конкурсу, сформульованій у його назві – «Мистецтво жити разом». У частині робіт виявилась значна затеоретизованість, що знижує практичну складову в діяльності молодих вчених.

Як зазначають члени журі Конкуру, якість робіт студентів бакалаврату й магістратури значно вища за частину робіт молодих вчених-аспірантів. Студентські роботи відзначаються своєчасністю, концептуальним практичним підходом до суспільно важливих тем.

У цілому аспіранти, студенти магістратури й бакалаврату виявили значний творчий потенціал, перспективне мислення, ясні світоглядні орієнтири творчої української молоді.

 

Журі визначило 10 найкращих робіт за трьома категоріями учасників:

аспіранти:

1. Анна В. Гафіатуліна, аспірантка, викладач кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка

Україні – 20 років. Психологічний аналіз

2. Тетяна Вікторівна Коваль, аспірантка кафедри філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка

Без права на старість

3. Ольга Сергіївна Голімберг , аспірантка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Єжи Ґедройць - редактор, який вірив в Україну

4. Антон Едуардович Дробович , аспірант кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ТРИ МІРКУВАННЯ ПРО КУЛЬТУРУ СПІВЖИТТЯ

студенти магістратури:

1. Ганна Валеріївна Шавлак , магістр із соціології Донецького державного університету управління

КУЛЬТУРНА ДИФУЗІЯ ЯК ФОРМА КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ

2. Катерина Леонідівна Боброва, магістр із соціології Донецького державного університету управління

«Життєві та ціннісні орієнтації «євросиріт» в умовах сучасного українського соціуму (за матеріалами Українського інституту  соціологічних досліджень ім. О. Яременко)»

3. Мар’яна Сергіївна Дирявко , магістр Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, спеціальність «українська мова та література»

П ЯТЬ ЕЛЕМЕНТІВ СВІТУ: УКРАЇНСЬКА МОВНА КАРТИНА СВІТУ (ДЕРИВАЦІЙНО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АСПЕКТ)

4. Ольга Олексіївна Титаренко, магістр із філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕЛІГІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

 

студенти бакалаврату:

1. Дмитро С. Самолюк , студент спеціальності «міжнародні відносини» Інституту журналістики та міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв

УКРАЇНА - ЧОРНОМОРСЬКИЙ РЕГІОН: ІНТЕРЕСИ ГОЛОВНИХ АКТОРІВ, ВИГОДИ СПІВПРАЦІ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

2. Ярослав Сергійович Телешун, студент III курсу філософського факультету зі спеціальності «політологія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка; студент III курсу юридичного факультету Національної академії внутрішніх справ України

Молодежь в условиях кризиса: украинский опыт

 

Авторів цих призових робіт буде відзначено поїздкою до Стамбула на початку жовтня 2012 року.

 

Журі також визначило 11 кращих робіт за трьома категоріями учасників, авторів яких буде відзначено грамотами Платформи «Діалог Євразії» на початку жовтня 2012 року:

аспіранти:

1. Вадим О. Цимбал , аспірант кафедри теорії та історії держави і права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

2. Яна Юріївна Москальова , аспірантка першого року навчання Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Особистісна приналежність кожного. Значення феномену інтуїції в особистісному розвитку людини.

3. Оксана Сидоренко , аспірантка Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Виховання особистості (за публікаціями преси для дітей України кінця ХІХ – початку ХХ ст..)

студенти магістратури:

1. Вікторія Юріївна Омельченко, студентка II курсу ОКР-«магістр» філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сила істин і авторитету позитивного права versus «мозаїка смислів» права переконань і дій у практиках життєсвіту

2. Христина Володимирівна Стародубець , студентка 1 курсу ОКР –«магістр» філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

САМОТВОРЕННЯ ЯК ЧИННИК ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

3. Тарас Сергійович Пасажко, Віталій Петрович Чекановський, 2 курс магістратури, 4 курс бакалавріату спеціальність «Фінанси» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Впровадження бюджету розвитку як запорука соцільно-економічного зростання України

4. Р. О. Фалков, студент магістратури Інституту міжнародних відносин Київського міжнародного університету

КРИМ – ВІД ДАВНИНИ ДО СЬОГОДЕННЯ. ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

 

студенти бакалаврату:

1. Ксенія О. Костюченко , с тудентка Інституту журналістики та міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв

Гіпотеза техно – гуманітарного балансу та її  відображення в глобальному світі

2. Валерія В’ячеславівна Бєлокосова, студентка спеціальності «міжнародні відносини» Інституту журналістики та міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв

ЄДНІСТЬ РІЗНОМАНІТНОСТІ: САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ КРАЇН У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ

3. Дарина В. Чернявка, студентка IV курсу спеціальнoсті «міжнарoднІ відносинИ» Інституту журналістики та міжнарoдних віднoсин Київськoгo націoнальнoгo університету культури і мистецтв

РЕЛІГІЙНІ ВІЙНИ» В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

4. Ольга Швайко, студентка V І курсу ННІ філології та журналісти Житомирського державного університету імені Івана Франка

З ТОПОНІМІЇ РОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Згідно з рішенням журі Конкурсу, відзначені роботи будуть опубліковані в спеціальному збірнику та в наукових виданнях до жовтня 2012 року.

Додати коментар


Захисний код
Оновити