Fri 04 24 2015

Last update 06:57:13 AM GMT

Єдина Країна

Ми звертаємося до світової громадськості, наукової і політичної спільноти із заявою про необхідність припинити будь-які види агресії на території України!

Ми постали перед обличчям нових міждержавних і глобальних соціальних викликів, що загрожують на даний момент вже не тільки Україні, а й усьому світу!

Атмосфера загального міжнародного напруження, пов'язана з тривожними подіями в Україні, змусила світових лідерів з відповідальністю поставитися до глобального майбутнього людської цивілізації. Існуючі принципи управління світовими процесами показали свою неспроможність розв'язати вузлові проблеми майбутнього, як в окремо взятих локальних регіонах, так і в глобальному світовому просторі.

На порозі нового міжнародного вододілу у взаєминах між Америкою, Європою та Азією, Україна стала своєрідним тестовим майданчиком з відпрацювання моделей протистояння глобальних акторів у контексті побудови нової політичної конструкції світу.

В умовах формування передумов нової "холодної війни XXI століття " амбіції домінуючих сил світової геополітики нівелюють тренди нової глобальної культури ведення діалогу взаєморозуміння між громадянином і державою. У розрізі цих подій втрачається ідея максимальної реалізації інтересів особистості поза протиставленням на міжетнічній, релігійній, політичній, расовій або ж іншій основі громадян суверенних держав світу. Права людини в існуючих реаліях стають чимось вторинним, по відношенню до позиційних перестановок гегемонії планетарних політичних і економічних еліт, державних і транснаціональних утворень.

На догоду ідеологічним клеше кидаються цілі країни, народи, нації. Це призводить до незворотних наслідків, як для окремо взятих індивідів, так і цілих суспільств, в жертву приноситься доля всього людства.

Чорноморський регіон, з його етнічною, культурною та релігійною строкатістю повинен стати прикладом для світової спільноти, своєрідним путівником як регіональної, так і глобальної рівноваги між рівнозначними полюсами національної самоідентифікації держав.

Саме ідея суверенітету і незалежності є визначальною константою стабільного розвитку сучасних держав, а концепт гуманізму і рівності людей запорукою гармонійного розвитку світу. Уніфікація права людини на самовизначення в глобальній структурі культурного різноманіття та примат громадянської гідності ні в якому випадки не повинні зневажатися перед інтересами других і третіх сторін.

Світова спільнота повинна відійти від системи подвійних стандартів моралі та оцінки того, що відбувається в Україні, які якраз і призвели до катастрофічних наслідків. Воля певних держав бачити Україну в орбіті свого безпосереднього впливу, незважаючи на права і бажання громадян країни формують умови недовіри і агресії.

Ми виступаємо проти будь-яких недружніх актів спрямованих проти суверенітету України, її цілісності та незалежності. Ми наполягаємо на необхідності ведення конструктивного діалогу між рівноправними суб'єктами міжнародного права на базисі принципів державної, суспільно-політичної, культурної та етнічної рівності народів і націй. Паритетність і відкритість ведення дискусії повинні стати невід'ємною частиною сучасного геополітичного дискурсу між Україною та її партнерами.

У цих умовах Україна, як і її сусіди, може і повинна стати еталоном, своєрідним передвісником нових цивілізаційних віянь у питанні врегулювання міждержавних та міжкультурних суперечностей глобального порядку для всього людства!

Загальними зусиллями ми здатні запобігти початку нової "холодної війни", що загрожує спокою і миру на планеті!

Телешун С . О .

Директор Інституту державної служби і місцевого самоврядування,

Завідувач кафедри політичної аналітики та прогнозування

Національної академії державного управління

при Президентові України,

Заслужений діяч науки і техніки України,

Доктор політичних наук, професор

 

Саух Ю.П.

Кандидат філософських наук,

Доцент кафедри політичної аналітики та прогнозування

Національної академії державного управління

при Президентові України

Додати коментар


Захисний код
Оновити