Sun 06 29 2014

Last update 06:57:13 AM GMT

Back Платформа ДА Український національний комітет

Український національний комітет

Вступне слово В. Сергійчука

serg3 Наприкінці ХХ століття, яке принесло світовій цивілізації величезний поступ у розвитку науково-технічного прогресу, стало зрозумілим, що політики не завжди спроможні зупинити ескалацію напружень у багатьох регіонах планети, а це призводить до кровопролиття, принижень людської гідності. А протести проти насилля виливаються в нові форми захисту своїх прав, що породжує тероризм, а відтак численні жертви невинно убієнних.

Щоб покласти цьому край, знаходити порозуміння між народами й культурами в толерантній дискусії, поважаючи думку й звичай кожного,  найвидатніші представники окремих країн євразійського простору запропонували  народам обох континентів діалог взаємної толерантності і лояльності.

У Стамбулі, де в кожному камені присутня історія багатьох націй і перехрещуються цивілізаційні процеси сучасності, в  1998 році за ініціативою  видатного письменника і громадського діяча Чингіза Айтматова створено Міжнародну громадську організацію Платформа “Діалог Євразії”, до складу якої увійшли  представники інтелектуальної еліти країн Європи й Азії. З перших днів свого існування наша організація має за мету поглиблювати порозуміння між народами, добиватися взаємодії різних релігій і культур через міжнародні конференції, круглі столи, виставки, що вже відбулися в Туреччині, Російській Федерації, Казахстані, Киргизії, Україні, Грузії та інших країнах, які об’єднуються під егідою Платформи.

Саме в такому взаємозбагаченні й мирному діалозі про насущні проблеми сучасності, коли беруться до уваги мудрі настанови таджика Мевляни, українця Сковороди і турка Гюлена, можна сподіватися на успіх діалогу. І тоді вірменин зрозуміє азербайджанця, грек – турка, росіянин – грузина …

Володимир Сергійчук

Голова Платформи “Діалог Євразії”

Вступне слово Г. Деміра

gokhan Проблеми, з якими стикається сучасна людина, все більше носять не матеріальний, а духовний характер. Молодь через нестачу любові та нерівномірний  розподіл матеріальних благ відчуває тривогу, стає неспокійною і похмурою. Минуле століття показало, що людина на сучасному етапі розвитку не стала ближчою одна до іншої, і замість порозуміння у світі все частіше обговорюються конфлікти, що відбуваються. Зрештою, між людьми виникла парадигма, що зблизила їх, залишивши проте значну духовну відстань один від одного. Люди перестали бачити багатство культурної різноманітності.

Порожнечу, що виникла між людьми, які поступово віддаляються один від одного і втрачають один з одним зв’язок, і людьми, яких захлиснула самотність, спроможний заповнити тільки діалог. Лише еліксир взаєморозуміння і любові здатний об’єднати різних людей. Адже хіба любов не одна з очевидних потреб людини? Тільки шляхом діалогу і через прояв почуттів можна допомогти людству знайти втрачене. Так, люди нового покоління повинні дивитися на усе і усіх з любов’ю і відкрити світові свої обійми.

Платформа ДА стала тим місцем, де ці побажання почали перетворюватися  в життя. Вона зібрала сотні вчених, філософів, політиків, художників і літераторів з різних країн, вихованих в лоні різних культур, релігій, національностей, світоглядів, для того, щоб обговорити можливості створення умов для взаємного існування на принципах компромісу і поваги до різних народів.

На розгляд виносилися різноманітні теми від принципів демократії, свободи поглядів і релігійних переконань, політичного і культурного плюралізму, до проблем молоді і сім’ї. Платформа дала людству надію на те, що незалежно від зовнішніх чинників, люди навчаться поступатися один одному і шукати компроміс.

Платформа “Діалог Євразії” відчуває підтримку з боку України – однієї з провідних країн євразійського регіону – на шляху до миру і стабільності в Євразії і у всьому світі через інтелектуальну і культурну єдність народів. Під головуванням України Платформа здійснює низку цікавих заходів, спрямованих на порозуміння між народами. Ми сподіваємося на втілення Україною (країною з великим потенціалом) в життя низки нових прекрасних проектів і вважатимемо за честь зробити усе, що в наших силах, для того, аби допомогти Україні в період її головування здійснити задумане і внести свій вклад у вирішення існуючих проблем людства.

Гьокхан Демір

координатор Українського національного комітету

Платформи “Діалог Євразії”