Thu 04 23 2015

Last update 06:57:13 AM GMT

Back Платформа ДА

Глобальні зміни інституту сім'ї

З 26 по 27 листопада 2010 року в Анталії пройшла конференція на тему "Сім'я як цінність в контексті релігії, традицій і сучасності", організована Фондом журналістів і письменників Туреччини спільно з Платформою "Діалог Євразії", Жіночою платформою і Радіо "ON".

Працівники освіти, академіки і політики з різних країн впродовж двох днів обговорювали проблеми, пов'язані з інститутом сім'ї. Як відомо, сім'я завжди була предметом живого громадського, політичного і наукового інтересу. Незважаючи на відмінність сімейних норм, традицій, ряд приватних проблем, з якими стикається інститут сім'ї в кожному окремому суспільстві, учасники конференції дійшли єдиного висновку: "Сімейним цінностям загрожує повне знищення, сім'я як важливий інститут громадського життя насилу виконує свої функції.

 

Платформа ДА - громадський рух Євразії

dap Платформа "Діалог Євразії" (ДА) була створена в 1998 року під час з'їзду письменників, журналістів і академіків усього євразійського континенту.

ПЛАТФОРМА “ДІАЛОГ ЄВРАЗІЇ”

da baskanlar
Поєднання в єдине ціле частин Європи і Азії відбулося тисячоліт­тя тому, і зобов'язані ми цим зна­менитому історикові старовини Геродоту. Дзеркало Геродота май­стерно
об'єднало Європу і Азію, і перед нами з'явився єдиний кон­тинент, що отримав назву ЄВРА­ЗІЯ.